Zgodnie z pismem przekazanym mi dzisiaj przez przewodniczącą komitetu strajkowego informuję, że STRAJK zostaje zawieszony.

Zajęcia dydaktyczne ruszają dnia 29 kwietnia 2019r.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu zapewniamy uczniom opiekę świetlicową. 
Świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.

Od poniedziałku będą również wydawane obiady w stołówce szkolnej.

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Skwira