Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk: