Czwartek 21.02.2019

7.00 – 17.00

 1. Warsztaty plastyczne. Zajęcia sportowe.
 2. Wspólne śniadanie.
 3. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
 4. Zajęcia w Muzeum Etnograficznym – „Ukraińska wybijka”.
 5. Wspólny posiłek.
 6. Zajęcia z podstaw programowania.

Środa 20.02.2019

 7.00 – 17.00

 1. Zabawy sportowe oraz zajęcia plastyczne.
 2. Wspólne śniadanie
 3. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
 4. Wyjście do kina Helios wg bieżącego programu.

Wtorek 19.02.2019

7.00 – 17.00

 1. Zabawy sportowe i plastyczne.
 2. Wspólne śniadanie.
 3. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
 4. Wyjście do ZOO na lekcję/
 5. Wspólny posiłek.
 6. Zabawy Sportowe

Poniedziałek 18.02.2019

7.00 – 17.00

 1. Zajęcia dowolne.
 2. Zajęcia sportowe oraz zajęcia plastyczne wg wyboru dzieci.
 3. Wspólne śniadanie.
 4. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
 5. Wyjście na spacer i Mc’Donald’s.
 6. Zajęcia z podstaw programowania.

Piątek 15.02.2019

 1. Zajęcia sportowe – tenis stołowy, piłka nożna, zabawy ruchowe z piłkami i skakankami.
 2. Wspólne śniadanie.
 3. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
 4. "Tajemnice gdańsiej mapy" - zajęcia artystyczne oraz wystawa interaktywna w Muzeum Etnograficznym 
 5. Zajęcia plastyczne "Koty za płoty".

Czwartek 14.02.2019

 1. Zajęcia dowolne i do wyboru warsztaty plastyczne.
 2. Wspólne śniadanie.
 3. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
 4. FARWA – Walentynkowe warsztaty artystyczne.
 5. Warsztaty z klocków Lego.

Środa 13 lutego:

1.    Wyjśccie do kina na "Lego przygoda 2"

2.    Zajęcia Plastyczne "Koszyczki pełne wiosennych kwiatów".

3.    Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. 

4.    Zabawy towarzyskie, budowle z klacków, gry stolikowe.

Wtorek 12 lutego:

1.    Zajęcia sportowe – tenis stołowy, piłka nożna, zabawy ruchowe z piłkami i skakankami.

2.    Warsztaty na których dzieci robiły samodzielnie mydło.

3.    Zajęcia Plastyczne.

4.    Zajęcia z programowania – wprowadzenie do języka programowania "Scratch"

Poniedziałek 11 lutego:

1.    Przywitanie dzieci i zapoznanie z programem ferii zimowych.

2.    Zajęcia sportowe – tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, zabawy ruchowe z piłkami i skakankami.

3.    Spotkanie ze Strażą Miejską – „bezpieczeństwo Dziecka”.

4.    Spacer do parku – zwiedzanie Katedry, ogrodu botanicznego i japońskiego.

5.    Zajęcia Plastyczne – wiosenne kwiaty

6.    Zajęcia z programowania – godzina kodowania.