Gdańsk, 05.04.2019r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów

 

Jeżeli 8 kwietnia rozpocznie się strajk, to z zebranych danych wynika, że w naszej szkole nie będzie zajęć dydaktycznych. Nie wiem, czy uda mi się zapewnić opiekę dzieciom.

               W związku z tym przekazuję Państwu następujące informacje:

  • świetlica będzie otwarta od 08:00, ale nie umiem określić, ile dzieci będę mogła przyjąć, na 25 dzieci przypada jeden opiekun, a nie wiem, jaką liczbą opiekunów będę dysponowała,
  • stołówka będzie zamknięta, proszę zapewnić dzieciom pozostawionym w szkole suchy prowiant.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z  ogromną prośbą o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci we własnym zakresie.

 Zapewniam Państwa, że będziemy wystawiać zaświadczenia Rodzicom, którzy będą starać się o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem – wg art.32 ustawy o świadczeniach przysługuje on na dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

Proszę o wyrozumiałość – jest to wyjątkowa sytuacja kryzysowa.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Skwira

Dyrektor SP 35