REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ ROZPOCZYNA SIĘ OD 06-10.05.2019 r. PRZEZ ELETRONICZNY SYSTEM NA GDAŃSKIEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH RÓWNIEŻ ROZPOCZYNA SIĘ OD 06–10.05.2019. NABÓR BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ. WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA STRONIE GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ.

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ PRZEPROWADZANE 7 i 8 MAJA 2019 r.                               O GODZINIE 16:00 -17:00 W SALI GIMNASTYCZNEJ.

DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZYSTĘPUJĄ TYLKO CI KANDYDACI, KTÓRZY POSIADAJĄ BARDZO DOBRY STAN ZDROWIA POTWIERDZONY ORZECZENIEM LEKARSKIM WYDANYM PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W SZKOLE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.