Zapraszamy na kolejne zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 6 lutego 2019 roku o godzinie 17.00