HARMONOGRAM NABORU DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

04 marca 2019 
godz. 9.00

Rozpoczęcie rekrutacji za pośrednictwem portalu https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów.

15 marca 2019 
godz. 15.00

Zakończenie rekrutacji

27 marca 2019 
godz. 15.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych – w placówce pierwszego wyboru oraz po zalogowaniu na stronę dla rodziców

28 marca 2019 
od godz. 8.00 
do 03 kwietnia 2019 do godz. 15.00

Składanie przez rodziców pisemnego oświadczenia woli w placówce pierwszego wyboru.

05 kwietnia 2019 godz. 15.00

Publikacja list kandydatów przyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

06 maja 2019 
od godz. 9.00 
do 10 maja 2019 
do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

17 maja 2019 
godz. 15.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

20 maja 2019 
od godz. 8.00 
do 22 maja 2019 
do godz. 15.00

Składanie przez rodziców pisemnego oświadczenia woli w placówce.

24 maja 2019 
godz. 15.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych.