POZIOM

PLANOWANE KLASY

OFERTA PROGRAMOWO- ORGANIZACYJNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY IV

 

 

IV A

Klasa sportowa o profilu łyżwiarstwo figurowe

Realizować będzie:

·       poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o autorskie programy nauczania łyżwiarstwa figurowego, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;

·       logorytmikę-połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek;

·       balet-prowadzony przez nauczyciele tańca klasycznego;

·       nauczanie interdyscyplinarne - klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką;

·       ekspedycyjność nauczania-  zastosowanie badawczego projektu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego;

·       w ramach wf 2 godz./tydz. zajęć tenisa ziemnego.

IV B

Klasa sportowa o profilu hokej na lodzie

Realizować będzie:

·       poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o autorskie programy nauczania hokeja  na lodzie, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;

·       logorytmikę-połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek;

·       interdyscyplinarność– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką;

·       ekspedycyjność nauczania-  zastosowanie badawczego projektu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego

IV C

Klasa sportowa o profilu piłki ręcznej

Realizować będzie:

·       poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o programy nauczaniapiłki ręcznej, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;

·       logorytmikę-połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek;

·       interdyscyplinarność– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką

·       ekspedycyjność nauczania-  zastosowanie badawczego projektu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego;

 

 

IV D

Klasa ogólna  z edukacją morską

Realizować będzie:

·       edukację morska- autorski program edukacji morskiej, obejmujący  zajęcia żeglarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu;

·       interdyscyplinarność– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką;

·       samodzielność i odpowiedzialność- uczyć będziemy jak się uczyć;

·       kształtowanie kompetencji społecznych-  realizacja ogólnopolskiego programu Rok Relacji, współtworzonego przez nauczycieli SP 35;

·       w ramach wf  2 godz./tydz. zajęć tenisa ziemnego