POZIOM

 

 

PLANOWANE    ODDZIAŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

 

 

„0” A

Oddział ogólny- realizujący innowacyjny program: Nauczanie bez granic, oparty  na:

 

·       interaktywności i współpracy - nauczyciele i uczniowie wspólnie tworzą innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

·       interdyscyplinarności-przenikaniu się nauczanych treści bez podziału na przedmioty;

·       ekspedycyjności- nauczaniu w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;

·       kształtowaniu kompetencji społecznych i językowych (realizacja ogólnopolskiego programu Rok Relacji, współtworzonego przez nauczycieli SP 35 i innowację pedagogiczną w zakresie nauczania języka angielskiego);

Oddział realizować będzie:

·       poszerzony kurs języka angielskiego- prowadzony przez ambasadorkę Microsoft Innovative Educator Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert  oraz ambasadorkę Wiosny Edukacji stosującej na lekcjach innowacyjne metody i formy pracy; nauka angielskiego kontynuowana będzie także na pozostałych zajęciach- osłuchiwanie się z językiem: piosenki, bajki, gry on-line w języku angielskim;

·       zajęcia informatyczne- wprowadzające  dzieci w świat robotyki i programowania.

Oddział kontynuować będzie innowację w klasach 1-3.

 

 

 

 

 

 

„0” B

Oddział usportowiony o profilu łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie

Realizować będzie:

·       poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa i hokeja na lodzie dla klas 0-III zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;

·       logorytmikę- połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek;

·       balet-prowadzony przez nauczyciela tańca klasycznego (dla trenujących łyżwiarstwo figurowe)

·       nauczanie interdyscyplinarne -(nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty);

·       ekspedycyjność nauczania-  zastosowanie badawczego projektu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego;

·       zajęcia warsztatowe „Uczę się uczyć”.