GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

PONIEDZIAŁEK

12:00 – 16:00

WTOREK

12:00 – 16:00

ŚRODA

7:30 – 14:30

CZWARTEK

7:30 – 11:30

PIĄTEK

7:30 – 13:30