W dniu 24.05.2019r. odbyły się eliminacje międzyszkolne
III KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM
„DEMOKRACJA NIEJEDNO MA IMIĘ”.
Z nadesłanych prac Komisja Konkursowa Organizatora (KKO) zakwalifiko-wała do etapu wojewódzkiego prace, które uzyskały co najmniej 70% pkt możliwych do zdobycia. Autorzy tych prac to:
I. W kategorii dzieci i młodzież do lat 14
II. W kategorii dzieci i młodzież od lat 14 do 19
1. Curzytek Dawid
2. Kozel Julia
3. Mieczkowski Łukasz
4. Pankiewicz Krzysztof
5. Skórko Ewa
6. Straszewicz Mikołaj
7. Toczyński Jakub
8. Wawrzeniak Maciej
Etap wojewódzki odbędzie się zgodnie z regulaminem.
1. Bartanowicz Klaudia
2. Duda Dorota
3. Gulczyński Jan
4. Janowski Jakub
5. Liberacki Michał
6. Łapińska Julia
7. Mieczkowska Karolina
8. Reiter Maciej
9. Tocha Adam
10. Tocha Kamil