Opłaty:

Szkoła Podstawowa KWOTA WPŁATY ZA M-C Wrzesień(od 05) WYNOSI 81zł. (stawka 4,50zł x 18=81zł )

Klasy "0" KWOTA WPŁATY ZA M-C Wrzesień(od 05 września, śniadanie, obiad, podwieczorek) WYNOSI 162zł. (stawka 9zł x 18=81zł )

Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście lub na adres mailowy j.szulc@sp35.edu.gdansk.pl   co najmniej na jeden dzień wcześniej.

Jadłospis będzie dostępny na stronie http://jemyzdrowo.edu.pl/

Link do grafiku obiadów TUTAJ

Można zapłącić za 2 miesiące w maju. 

Warunkiem korzystania od podanego  dnia  jest podpisanie umowy

pomiędzy Rodzicem a Gminą Miasta Gdańska reprezentowanym

przez Dyrektor  Małgorzatę  Skwirę  (wpłata na konto bez podpisania umowy

nie upoważnia do korzystania ze stołówki szkolnej).

NALEŻY zapoznać się i przestrzegać regulamin stołówki szkolnej.

Rodzice biorą odpowiedzialność i przyjmują do wiadomości, że brak

wpłaty za bieżący m-c skutkuje zerwaniem umowy (punk 6), co oznacza ,

że  dziecko nie otrzyma obiadu w następnym miesiącu (do momentu uregulowania

zadłużenia)

INTENDENT NIE MA OBOWIĄZKU PRZYPOMINANIA O ZADŁUŻENIU

Warunkiem ponownego przyjęcia jest uregulowanie zaległości

(liczy się data wyciągu bankowego ,około  dwóch dni od wpłaty)

 

NA WNIOSEK TRÓJEK KLASOWYCH I AKCEPTACJI PANI DYREKTOR MAŁGORZATY SKWIRY

                      STAWKA ŻYWIENIOWA NA ROK 2019/2020   WYNOSI 4,50

KWOTA WPŁATY ZA M-C Maj WYNOSI 90zł. (Jezeli ktoś nie miał naliczonego odliczenie, to należy od tej kwoty odliczyć 22,50)

KWOTA WPŁATY ZA M-C Czerwiec WYNOSI 58,50zł. 

Można zapłącić za 2 miesiące w maju. 

PROSIMY  RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

O PRZECZYTANIE POWYŻSZEGO PISMA ORAZ PODPISANIE NA ODWROCIE (CZYTELNY PODPIS)

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem.

Regulamin do pobrania TUTAJ

Załącznik NR 2 (rezygnacja z obiadów) do pobrania w plikach Poniżej

Opłaty za obiady można dokonać wyłącznie przelewem na konto o numerze:

96 12401268 1111 0010 38485548 (z góry od 01 do 10 danego m-ca , liczy się data zaksięgowania środków

Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście lub na adres mailowy j.szulc@sp35.edu.gdansk.pl   co najmniej na jeden dzień wcześniej. Personel dowiaduje się o kwotę w pokoju nr 5