🎯 eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

👀 Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

💬 Friends across Europe to międzynarodowy projekt online prowadzony w języku angielskim przez uczniów klasy 6a wraz z nauczycielkami języka angielskiego p. Małgorzatą Buszman i Sylwią Kunze na europejskiej platformie edukacyjnej eTwinning.

📧 Projekt Friends across Europe realizujemy ze szkołą hiszpańską, francuską i włoską. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych uczniów i nauczycieli. Do końca roku szkolnego uczestniczymy w różnych zadaniach online, ale także wysyłamy pocztówki tradycyjną pocztą czy też komunikujemy się głosowo za pomocą dostępnych aplikacji.

🤳 Pierwsze zadania już za nami. Wysłaliśmy do naszych partnerów pocztówki, a także wpisujemy informacje o sobie na padlecie.

👀 Link do projektu poniżej.
https://twinspace.etwinning.net/71605/home
Zaglądajcie do nas - zapraszamy !!!