Witam w roku szkolnym 2019/2020.

      Zapraszam uczniów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zapisanie dziecka wymaga dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o rodzaju wady postawy.

Do uczestnictwa w zajęciach wymagany jest strój gimnastyczny na zmianę.

      Do czasu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego określającego wadę postawy (termin do końca września), dziecko będzie mogło  uczestniczyć w zajęciach na podstawie notatki w zeszycie z prośbą rodzica/opiekuna prawnego o wpisanie dziecka na listę obecności, która pozwoli mi mieć pewność, że uczeń ma iść na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

                                                                                              

                                                                                                    Pozdrawiam, Monika Busler.