Gdańsk, 03.04.2019 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim protestem w placówkach oświatowych, pragnę przekazać Państwu aktualne informacje:

W trakcie referendów  strajkowych ZNP oraz NSZZ Solidarność w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi– powyżej 90% ogółu pracowników biorących udział w głosowaniu – opowiedziało się za strajkiem.

Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania przez Organizatorów, nasza szkoła nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.) pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Komitety strajkowe będzie dostarczał dyrektorowi listę osób biorących udział w proteście – osobno, każdego dnia strajku.

Liczba osób biorących w strajku będzie mi znana dopiero w poniedziałek -  08.04.19r.

Ostateczna decyzja o akcji protestacyjnej ma zapaść nie później niż 5 dni przez planowanym strajkiem – wówczas natychmiast zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

 

Wobec powyższego, jeżeli dojdzie do akcji strajkowej to:

- uniemożliwiona lub w znacznym stopniu ograniczona zostanie organizacja lekcji i opieka nad dziećmi w szkole,

- najprawdopodobniej zawieszone zostaną całkowicie lekcje i jeśli to możliwe postaramy się zapewnić opiekę świetlicową,

- zagrożona będzie organizacja egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

W związku z tym informuję, że dokładam wszelkich starań, by przeprowadzić egzaminy, pozostając w stałym kontakcie z Wydziałem Rozwoju Społecznego i innymi dyrektorami, znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Wszelkie informacje na temat zapowiadanego strajku znajdziecie Państwo na stronie miasta –

www.gdansk.pl/strajkoswiaty  i na stronie GPE.

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Skwira

W załączeniu list Prezydent Miasta Gdańska do Rodziców