W sprawie: XVIII edycji konkursu fotograficznego „Oliwa” o zasięgu wojewódzkim do zobaczenia TUTAJ