PROPOZYCJA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2019 DLA DZIECI Z SP NR 35 W GDAŃSKU

(ŚWIETLICA SZKOLNA)

I tydzień

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

 1. Podzielenie dzieci na grupy.
 2. Zapoznanie uczniów z planem półkolonii oraz zasadami bezpiecznego zachowania w czasie wypoczynku, poruszania się po mieście i zachowania w środkach komunikacji miejskiej.
 3. Zajęcia plastyczne i sportowe do wyboru. Wspólny posiłek
 4. Wyjście do Parku Oliwskiego, Pałacu Opatów, Katedry Oliwskiej.
 5. Zabawy ruchowe i gry zespołowe na sali lub boisku.

Wtorek, 25 czerwca 2019

 1. Zabawy ruchowe i gry zespołowe na boisku szkolnym lub na sali. Zajęcia plastyczne i inne zabawy.
 2. Wspólne śniadanie.
 3. Wyjście na Górę Pachołek. Oglądanie panoramy Oliwy i okolic.
 4. Zabawy ruchowe na placu zabaw przy stawie oliwskim.

Środa, 26 czerwca 2019

 1. Zajęcia sportowe. Praca plastyczna – „Widok z Pachołka”, praca przestrzenna.
 2. Wspólny posiłek.
 3. Wyprawa do ZOO Oliwskiego.
 4. Zabawy towarzyskie w świetlicy lub zabawy ruchowe na boisku.

Czwartek, 27 czerwca 2019

 1. Zajęcia sportowe. Praca plastyczna „Wizyta w ZOO” – praca przestrzenna.
 2. Zabawy tematyczne, gry planszowe.
 3. Wspólny posiłek.
 4. Wyjście do Loopy’s World.
 5. Zabawy dowolne wg wyboru.

Piątek, 28 czerwca 2019

 1. Zajęcia sportowe i plastyczne wg wyboru dzieci.
 2. Wspólny posiłek.
 3. Wyjście do kina wg repertuaru.
 4. Zabawy ruchowe na powietrzu.
 5. Śpiewanie piosenek poznanych w świetlicy – konkurs z nagrodami.

 

 

II tydzień

Poniedziałek, 1 lipca 2019

 1. Podzielenie dzieci na grupy.
 2. Zapoznanie uczniów z planem półkolonii oraz zasadami bezpiecznego zachowania w czasie wypoczynku, poruszania się po mieście i zachowania w środkach komunikacji miejskiej.
 3. Zabawy na szkolnym placu zabaw lub zajęcia sportowe oraz zajęcia plastyczne do wyboru dzieci.
 4. Wspólny posiłek.
 5. Wyprawa do Sopotu na molo.
 6. Spacer bulwarem do Jelitkowa.

Wtorek, 2 lipca 2019

 1. Zajęcia plastyczne i sportowe wg wyboru dzieci.
 2. Wspólny posiłek.
 3. Warsztaty artystyczne – „Krasnal”.
 4. Zabawy dowolny wg wyboru na boisku szkolnym.

Środa 3 lipca 2019

 1. Zajęcia plastyczne i sportowe wg wyboru dzieci.
 2. Wspólne śniadanie.
 3. Wyjście do Latarni Morskiej w Brzeźnie – zwiedzanie.

Czwartek, 4 lipca 2019

 1. Zajęcia sportowe i plastyczne wg wyboru dzieci.
 2. Wspólny posiłek.
 3. Wyjście do kina wg repertuaru.
 4. Zabawy ruchowe na powietrzu lub zajęcia dowolne.
 5. Śpiewanie piosenek poznanych w świetlicy – konkurs z nagrodami.

Piątek, 5 lipca 2019

 1. Zajęcia sportowe i plastyczne wg wyboru dzieci.
 2. Wspólny posiłek.
 3. Warsztaty artystyczne w Muzeum Etnograficznym – malowanie na szkle.
 4. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

Każdego dnia przed wyjściem w teren odbędzie się pogadanka nt. bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, a także kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

W przypadku nieodpowiedniej pogody na wyjścia, odbędą się zajęcia kółka szachowego albo zajęcia komputerowe – „Nauka programowania”.