Zapisy na kółko plastyczne uczniów klas I – III odbędą się w środę 11.09.2019 roku od godz. 16.30 do 17.20 w sali nr 112 u p. Anny Kulińskiej. Każdy uczestnik musi mieć wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zajęciach.

Informację o potrzebnych materiałach  na warsztaty plastyczne będę zamieszczała w poniedziałki na tablicy ogłoszeń w szatni. Osoby nieprzygotowane nie będą uczestniczyć w zajęciach.

Kółko odbywać się będzie w czwartki  od godz. 14.35 do 16.00.

Anna Kulińska