POZIOM

 

 

PLANOWANE KLASY

OFERTA PROGRAMOWAO-ORGANIZACYJNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY I

 

 

 

I A

Klasa ogólna- realizująca innowacyjny program „Nauczanie bez granic”oparty  na:

 

·       interaktywności i współpracy - nauczyciele i uczniowie wspólnie tworzą innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

·       interdyscyplinarności-przenikaniu się nauczanych treści bez podziału na przedmioty;

·       ekspedycyjności- nauczaniu w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;

·       kształtowaniu kompetencji społecznych  i językowych (realizacja ogólnopolskiego programu Rok Relacji, współtworzonego przez nauczycieli SP 35 i innowację pedagogiczną w zakresie nauczania języka angielskiego);

Oddział realizować będzie:

·       poszerzony kurs języka angielskiego, prowadzony przez ambasadorkę Microsoft Innovative Educator Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert  oraz ambasadorkę Wiosny Edukacji, stosującej na lekcjach innowacyjne metody i formy pracy; nauka angielskiego kontynuowana będzie także na pozostałych zajęciach- osłuchiwanie się z językiem: piosenki, bajki, gry on-line w języku angielskim;

·       zajęcia informatyczne, wprowadzające  dzieci w świat robotyki i programowania

 

 

 

 

 

 

 

I B

Klasa sportowa o profilu łyżwiarstwo figurowe i hokej na lodzie

 

       Realizować będzie:

·       poszerzony program zajęć sportowych- prowadzony w oparciu o autorskie programy łyżwiarstwa i hokeja na lodzie dla klas 0-III, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;

·       logorytmikę-połączenie ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, sprzyja wyrabianiu szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowaniu do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech jak aktywność, współdziałanie w grupie, porządek;

·       balet-prowadzony przez nauczyciele tańca klasycznego ( dla trenujących łyżwiarstwo figurowe);

·       nauczanie interdyscyplinarne -( nauczanie projektowe, bez podziału na poszczególne przedmioty)

·       ekspedycyjność nauczania-  zastosowanie badawczego projektu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o zasoby środowiska lokalnego;

zajęcia warsztatowe „Uczę się uczyć”.