W ramach współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień na terenie naszej szkoły zostały przeprowadzone badania przesiewowe uczniów klas III i VII. Badania zostały zrealizowane w dn. 13 - 20.09.2021r. w ramach programu Zdrowy Uczeń, którego koordynatorem jest p. Monika Busler.

Celem programu jest przygotowanie dla każdego uczestniczącego w programie dziecka indywidualnego postępowania prozdrowotnego obejmującego określenie zachowań do zdrowego stylu życia lub konieczności dalszej diagnostyki lub konsultacji specjalistów. Plan jest formułowany w oparciu o wyniki zestawu badań przeprowadzonych przez specjalistów z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.