Power - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

„Współpraca międzynarodowa jako standard pracy szkoły"  projekt POWER 

Zagraniczna mobilność  kadry w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt "Współpraca międzynarodowa jako standard pracy szkoły" na mobilność zagraniczną kadry trwa w SP 35 Gdańsk od września 2019 do grudnia 2020. W tym czasie siedmioro nauczycieli, Małgorzata Buszman, Sylwia Kunze, Monika Lehmann, Aleksandra Bakiera, Joanna Tałaj, Agnieszka Domańska oraz Zygmunt Pilarek, wyjeżdża na kursy językowe i metodyczne, aby zwiększyć swoje kwalifikacje, poszerzyć w  szkole współpracę międzynarodową i zwiększyć ofertę zajęć, projektów językowych oraz międzynarodowych imprez sportowych w szkole.

Projekt  Akcji 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2019 otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 85 147,32 zł.

Od września 2019 trwały przygotowania nauczycieli do odbycia mobilności. Nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych, metodycznych (szkolenie CLIL), współpracowali, również online, dzielili się warsztatem pracy. Edukatorzy na podstawie materiałów prasowych, internetowych pogłębiali swoją wiedzę o kulturze, systemie edukacji odwiedzanego państwa. Poznawane metody pracy, pogłębianie kompetencji językowych i społecznych, współpraca w środowisku międzynarodowym przyczyniają się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.

powrót do góry