Inspektor Ochrony Danych:

  1. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: iod.sp35@wp.pl