Inspektor Ochrony Danych:

  1. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl