Inspektor Ochrony Danych:

  1. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: iod@rodo-edu.pl
  2. Klauzula informacyjna dla rodziców [POBIERZ]