Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

Informacje ogólne

Informacje ogólne o pracy świetlicy.
Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 07.00 do 17.00. 
Opieką w świetlicy objęte są dzieci klas „I” – III, których rodzice pracują zawodowo oraz dzieci starsze oczekujące na zajęcia dodatkowe po zakończonych lekcjach.

Wykaz pracy świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przyjęcia  uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA.   

Cele i zadania oraz regulamin dostęne TUTAJ

powrót do góry