Skróty zajęć:

 • Zajęcia międzyoddziałowe
  • AŁ2 – Akrobatyka łyżwiarstwo
  • GS2 – Gimnastyka soliści
  • GS1 – Gimnastyka Soliści
  • GT1 – Gimnastyka tańce
  • S2S, S1D, S1G – Łyżwiarstwo Soliści
  • Sm – Łyżwiarstwo Soliści
  • C1, C2 – Łyżwiarstwo choreografia
  • TP, TW - Łyżwiarstwo tańce
  • SHT - Short track
  • AS1– Akrobatyka łyżwiarstwo soliści
  • AT1 – Akrobatyka łyżwiarstwo tańce
  • BS1 – balet soliści
  • BT1 Balet tańce
 • Nazwy przedmiotów
  • Ba – balet
  • Gis – gimnastyka soliści
  • Git – gimnastyka tańce
  • Hok – hokej
  • So1 – łyżwiarstwo soliści
  • Łch – łyżwiarstwo choreografia
  • Ta1- łyżwiarstwo tańce
  • Ta2 – łyżwiarstwo tańce
  • Łf – łyżwiarstwo figurowe
  • Ł.el.hok – łyżwiarstwo z elementami hokeja
  • PR – piłka ręczna
  • PRc – piłka ręczna chłopców
  • PRd – piłka ręczna dziewcząt
  • Sht – short track
  • Zsh – Zajęcia specjalistyczne hokej – zajęcia z motoryki i ogólnorozwojowe
  • Zsł – Zajęcia specjalistyczne łyżwiarstwo - – zajęcia z motoryki i ogólnorozwojowe
  • Gddyr – godziny do dyspozycji dyrektora
  • Ałs – akrobatyka łyżwiarstwo soliści
  • Ałt – akrobatyka łyżwiarstwo tańce
  • Bas – Balet soliści
  • Bat – Balet tańce
 • Nazwy obiektów które występują w planie jako ostatnia pozycja
  • @ - obiekt sportowy
  • TD1,  TD2, TD3, TD4, TD5, TD6 – tafla lodu 
  • TM1, TM2,TM3,TM4, TM5, TM6 – tafla lodu
  • SGS1, SGS2 - sala gimnastyczna szkoła
  • HoS - hol przy sali gimnastycznej
  • Ho1 - hol pierwsze piętro
  • SGO1, SGO2, so_2 – sala gimnastyczna na oliwia
  • siłow – siłownia oliwia
  • SchO1, SchO2 – schody lub korytarz oliwia
  • korytarz – korytarz w szkole
  • balon – obiekt sportowy w szkole
  • SGO1, SGO2 – sala gimnastyczna przy ul. Cystersów