GIMNASTYKA

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

WŚRÓD DZIECI KLAS  I – III

OPRACOWANIE: mgr Monika Wiśniewska

SPIS TREŚCI

 

  1. Wstęp ......................................................................................................... 4
  2. Główne elementy utrzymujące prawidłową postawę ciała ....................... 7
  3. Cele gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ...................................... 10
  4. Formy, metody i zasady zajęć korekcyjno – kompensacyjnych ............. 13
  5. Wady postawy: podział i charakterystyka, zestawy ćwiczeń ................. 17
  6. Rysunki przedstawiające poszczególne wady postawy ...........................30
  7. Refleksje i wnioski....................................................................................38

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................40

Całość dostępne w załączonym pliku pdf

pliki do pobrania