Pedagog , pedagog specjalny

Izabela Pobikrowska, sala 201

Rok szkolny 2023-2024

Poniedziałek

8.30-14.30

14.30—15.30( zajęcia spec.)

Wtorek

9.00-15.00

15.00-16.00( zajęcia spec.)

Środa

12.30- 14.30

14.30-16.30 (zajęcia spec.)

Czwartek

9.00- 14.00

12.40- 14.00( Zespół Wychowawczy)

14.00-15.00(zajęcia spec.)

Piątek

8.00-9.00(zajęcia spec.)

9.00-12.00