GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

PONIEDZIAŁEK

-

WTOREK

-

ŚRODA

7:30 – 15:00

CZWARTEK

7:30 – 11:30

PIĄTEK

7:30 – 13:00