GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

PONIEDZIAŁEK

12:00 – 15:00

WTOREK

7:30 – 15:00

ŚRODA

7:30 – 11:00

CZWARTEK

7:30 – 15:00

PIĄTEK

-