Rada rodziców - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

Prezydium Rady Rodziców SP 35

Dominika Andrzejczak - przewodnicząca
rada-rodzicow.sp35@wp.pl

Michał Szymala - wice przewodniczący 

m.szymala@icloud.com

Katarzyna Jordan - skarbnik
katarzyna.jordan1@gmail.com

Marek Połczyński - koordynator hokej
marek@polczynski.pl

Michał Sikorski- koordynator łyżwiarstwo figurowe

kordynator.lfigur.sp35@adresik.net

Grzegorz Klimaszewski - koordynator piłka ręczna 

grzegorz.klimaszewski@op.pl

powrót do góry