Przez dwa tygodnie uczniowie klas pierwszych brali udział w programie profilaktycznym "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Celem programu jest przystosowanie dzieci do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji w: domu, w szkole i na wycieczce, w internecie, na drodze oraz w kontaktach z rówieśnikami. Zajęcia odbyły się w świetlicy szkolnej. Dzieci brały udział w lekcji multimedialnej kierowanej przez Puchatka oraz zajęciach praktycznych pokazując czego się nauczyły.