Informacja dla klas I-VIII

Drodzy Rodzice.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, nie odbywają się żadne lekcje. Pracuje świetlica, w której organizuje się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 8:00-16:00. W tym dniu stołówka nie wydaje obiadów - prosimy zaopatrzyć dzieci w suchy prowiant. 

Informacja dla oddziałów przedszkolnych.

W dniu 14 października zajęcia odbywają się tylko z wychowawcami. Nie ma zajęć szkolnych na lodowisku. Posiłki według planu.