Uczennice klas VI i VII brały udział w programie edukacyjnym dla dziewcząt pt. "Między nami kobietkami". Spotkanie to prowadzone było w ramach zajęć prozdrowotnych, miało na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrabianiu właściwych nawyków higienicznych. Spotkanie poprowadziła pani Ewa Włodarska.