Podsumowanie działań realizowanych w ramach Akredytacji Erasmus+ 2023/24 - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

- przeprowadzić 2 mobilności, jedną do Ostravy w Czechach i jedną do Campulungu Moldovenesc w Rumunii, łącznie wzięło w nich udział 18 uczniów i 4 nauczycieli
- zorganizować 2 pobyty uczniów w naszej szkole – Czechów i Rumunów, łącznie odwiedziło nas 42 uczniów i 6 nauczycieli
- w kursach dla nauczycieli, dotyczących przede wszystkim doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim uczestniczyło 2 nauczycieli, kolejna osoba weźmie udział w kursie podczas wakacji 
- zrealizować wiele zadań wyznaczonych przez nas samych w przygotowanym planie Erasmus+, który obejmował działania zmierzające do rozwoju kompetencji przyrodniczych, kształtowania odpowiedzialności za środowisko, podniesienia umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wdrażania nawyków ograniczających nasz negatywny wpływ na przyrodę. Wyjazdy i wydatki zostały sfinansowane przez Unię Europejską.
Nasze działania, do których staraliśmy się angażować różne klasy oraz nauczycieli zostały szczegółowo przedstawione w dwóch newsletterach:
powrót do góry