Cieszymy się, że dzięki zawartej umowie w ramach realizacji Strategii CSR Energa Grupy Orlen - naszym Partnerem Głównym Zadania -  zakupiliśmy dla sportowców SP 35 w Gdańsku i mieszkańców Oliwy super nowoczesną, profesjonalną minitrampolinę Double-Minitramp 6x6. Trampolina używana będzie podczas treningów i zawodów sportowych. Daje ona również, co najważniejsze, gwarancję pełnego bezpieczeństwa dzieci przy wykonywaniu ćwiczeń.
Jesteśmy zadowoleni, że dzieci będą mogły spełniać swoje sportowe marzenia. Projekt pt. „Treningi najwyższej rangi – szkolimy przyszłych mistrzów” został zorganizowany w terminie od 25.04.2022 do 30.06.2022. Fundacja Gdańska Parasolka ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku. Fundatorzy Fundacji są jednocześnie pracownikami szkoły. Projekt, który będzie również funkcjonował po jego zakończeniu będzie  polegał na regularnych treningach dzieci wszystkich klas szkoły oraz mieszkańców Oliwy. Pokaz urządzeń  dla mieszkańców Oliwy odbył się podczas uroczystości 10-lecia istnienia Fundacji Gdańska Parasolka oraz  75 – lecia istnienia  SP 35 w Gdańsku w dniach  3-4.06.2022. Zadanie jest wspierane przez Energa https://grupa.energa.pl/otoczenie-new
Dziękujemy bardzo Energa S.A. za okazałe wparcie.