Uczniowie klas III naszej szkoły brali udział w warsztatach poprowadzonych przez specjalistów z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień .

Warsztaty dotyczyły HIGIENY CYFROWEJ czyli stworzenia zasad bezpiecznej i zdrowej przestrzeni do korzystania z cyfrowych urządzeń ekranowych w klasie i w domu.