Prosimy o zwrócenie uwagi na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym  częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Przeziębionych i chorych dzieci o nieposyłanie do szkoły