Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.