Na podstawie  Rozporządzenia MEN od dnia 29.03.2021r. do 09.04.2021r. w oddziale 0a i 0b wprowadza się nauczanie zdalne on-line poprzez platformę Teams, e dziennik - GPE.

1.Plan zajęć on-line:

a) od poniedziałku do środy (29.03-31.03 ) oraz od środy do piątku ( 07.04-09.04) – wychowawczynie będą się łączyć poprzez Zespół 0a lub 0b na platformie Teams z dziećmi w dwóch turach wszystkie dzieci:

10.00 – 10.30

11.00 – 11.30

b) zadania do wykonania w danym dniu przez dziecko będą przesyłane przez wychowawczynie poprzez platformę Teams.

c) nauczyciel, zgodnie ze swoim planem pracy, jest dostępny na Teams i GPE w godzinach 8-12,12-16 w dniach 29.03-02.04 oraz 05.04-09.04. Dyżury wychowawczyń zostaną podane w poniedziałek.

2. Język angielski– materiały będą przesyłane przez GPE. Kontakt z nauczycielem przez GPE. Religia ze względu na chorobę nauczycielki jest odwołana.

3. Zadania zostaną sprawdzone po powrocie dzieci do nauczania stacjonarnego lub będą sprawdzane na bieżąco.

4. Zajęcia sportowe są zawieszone do czasu powrotu do nauczania stacjonarnego.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

  • Logopeda – zajęcia wg ustalonego planu z nauczycielem – on line;
  • Pedagog – w szkole lub on line wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia rodziców).

6. Zajęcia mogą zostać zorganizowane w Szkole:

  • dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • z powodu zatrudnienia rodziców w podmiotach leczniczych (COVID-19) i rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja w/w zajęć odbędzie się na podstawie wniosku rodziców - załącznik zamieszczony na stronie.

Zgłoszenie należy przesłać na e-mail sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl najpóźniej na 1 dzień przed dniem przybycia dziecka do Szkoły