W tym roku kończymy trwający już od 3 lat projekt Sea in Sight/ Morze na horyzoncie Erasmus+, który realizowaliśmy z:

LPO la fontaine des eaux z Dinan we Francji.

Gymnasio Agrias Volou z Agrii w Grecji

Scoala Viceamiral Ioan Murgescu w Constanta-Valu lui Traian w Rumunii

Gimnazija Metkovic w Metkovic, w Chorwacji

Nadrzędnym celem projektu było porównanie zasobów różnych mórz, nad którymi położone są nasze miejscowości, ich flory i fauny, wpływu jaki środowisko morskie ma na kształtowanie miejsc, w których żyjemy i przedsięwzięć podjętych w celu jego ochrony. W obliczu grożącego nam kryzysu klimatycznego, świadomość konieczności podjęcia takich działań jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju wszystkich miast położonych nad morzem oraz:

- doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym i w rozumieniu mechanizmów zjawisk przyrodniczych

- rozwój kompetencji nauczycieli, wymiana dobrych praktyk z nauczycielami ze szkół partnerskich

- rozumienie roli bioróżnorodności w środowisku morskim

- dokonywanie świadomych wyborów w zakresie jedzenia produktów pochodzących z mórz i używania wyrobów plastikowych

- funkcjonowanie w grupach heterogenicznych, rozwój umiejętności interpersonalnych

- uświadomienie sobie jak istotną rolę odgrywa morze w kształtowaniu charakteru miasta

Materialnymi rezultatami naszej pracy były:

· gry, prezentacje, plakaty, prace graficzne, ulotki, laparello,

· makieta rafy koralowej,

· scenariusze lekcji i gier,

· padlety z kolekcjami materiałów do przeprowadzania zajęć,

· filmy, albumy, wiersze, przepisy, komiksy

· scenariusze legend,

Przede wszystkim jednak wrażenia, wspomnienia, doświadczenia, przyjaźnie oraz wymiana dobrych praktyk z nauczycielami z innych szkół europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z ilustrowanym opisem wszystkich przedsięwzięć na blogu projektu: https://erasmus-seainsight.weebly.com/