Nowy termin wydawania laptopów: czwartek (05.10.2023 r.) 7:30-17:00/ w szczególnych przypadkach poniedziałek do 15:00 (09.10.2023 r.)

Ważny komunikat dla rodziców czwartoklasistów.

 

Do odebrania laptopa upoważniony będzie rodzic dziecka, który zawrze umowę ze Szkołą. Można zawrzeć jeden z 2 rodzajów umowy:

  • Umowa przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop (rodzic zostaje właścicielem laptopa)
  • Umowa użyczenia komputera przenośnego typu laptop (właścicielem zostaje szkoła natomiast rodzic jedynie pożycza laptop do użytku)

 

Można też odmówić przyjęcia laptopa w tym celu sporządza się:

 

  1. Oświadczenie odmowy przyjęcia laptopa na własność/użyczenia

 

Umowy są do pobrania pod artykułem, jeżeli jest możliwość to prosimy zgłaszać się z wydrukowaną (w dwóch egzemplarzach) i wypełnioną wybraną przez Państwa umową. Znacznie przyspieszy to proces wydawania komputerów.

Prosimy o zapoznanie się z treścią umów oraz podjęcie decyzji, o trybie przekazania laptopa przed jego odebraniem. Po zawarciu umowy nie będzie możliwości jej zmiany!

Wszelkie odpowiedzi na pytania można znaleźć na stronie: https://laptopdlaucznia.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi.