Z przyjemnością informujemy, że dokonaliśmy wyboru logo naszego projektu Bez stresu do celu. Każda ze szkół, po omówieniu celu i założeń projektu – wszechstronny rozwój, wspieranie pasji, zdrowy styl życia, sprawczość i osiąganie celów i nowa, lepsza, inspirująca nas szkoła, przeprowadziła wewnętrzny konkurs i wybrała 5 obrazków najlepiej podsumowujących priorytety projektu. Następnie, 10 uczniów i po dwoje nauczycieli z każdej szkoły, z 20 nadesłanych logo wybrało jedno. Autorką bezpretensjonalnego i marzycielskiego logo ASAP jest Costanza Allodi z Casalmaggiore w Lombardii, regionie Włoch, który uznawany jest za kolebkę włoskiego designu.

 Prezentujemy też inne, najchętniej wybierane loga.