Kurs językowy w projekcie PO WER 🙂🙂🙂 🙂 W dniach 27.09-8.10.21 nauczyciel logopeda Katarzyna Szłapa uczestniczy w mobilności kadry edukacyjnej “Współpraca międzynarodowa jako standard pracy szkoły”.

🙂Celem kursu bezpośrednio jest doskonalenie znajomości języka angielskiego, a pośrednio poszerzanie warsztatu pracy, poznawanie nowych metod, korzystanie z angielskojęzycznej literatury oraz wymiana doświadczeń w środowisku międzynarodowym.

🙂Po zakończeniu zajęć programowych, uczestnicy mają możliwość wykorzystania znajomości języka angielskiego w praktyce podczas zwiedzania i podziwiania zabytków.

Dzięki udziałowi w projektach europejskich, społeczność szkolna poszerza międzynarodowe kontakty między innymi z uczestnikami ze Szwajcarii, Francji, Hiszpanii.