Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka 20 listopada brali udział wszyscy wychowankowie świetlicy szkolnej. Na znak jedności ze wszystkimi dziećmi na świecie ubraliśmy się na niebiesko.

Przez cały dzień dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach dotyczących ich praw. Każdy uczeń otrzymał plan lekcji z wypisanymi i zilustrowanymi niektórymi prawami dziecka. Nasze szkolne dzieci zaś same stworzyły „Łańcuch Praw Dziecka”, na którym znalazły się wypisane i narysowane prawa dzieci na całym świecie.

Agnieszka Narazińska – Buczkowska.