Zobacz plkat i transmisję na żywo z zawodów. 

Dzień pierwszy zawodów - 5 luty

Dzień drugi zawodów - 6 luty

Dzień trzeci zawodów - 7 luty 

Plakat zawodów