Szkoła Podstawowa Nr 35 bierze również udział w projekcie Erasmus+ pod tytułem "Morze na horyzoncie". Celem projektu na przestrzeni 2 lat jest podniesienie świadomości ochrony zasobów morskich oraz zrównoważonego  gospodarowania nimi. W projekcie uczestniczą szkoły z miejscowości położonych nad morzami z następujących krajów: Francji, Grecji, Rumunii, Chorwacji i Polski. Wymiany szkolne między innymi umożliwią uczniom poznanie innych kultur, stały kontakt z językiem angielskim, wymianę pomysłów i doświadczeń.

Pierwsze spotkanie organizacyjne miało miejsce w Dinan / Bretania/ we Francji w terminie od 18-22 listopada 2019 roku. Uczestniczyli w nim tylko nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie. Polskę reprezentowały 2 nauczycielki - p.Alicja Hoppe-Cern i p.Stanisława Lomperta.

Pierwszego dnia miało miejsce uroczyste powitanie wszystkich uczestników projektu przez Dyrekcję szkoły i nauczycieli z Francji biorących udział w projekcie. Odbyły się pierwsze rozmowy i zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia do lokalnej gazety.

Następnie odbyły się bardzo interesujące zajęcia przeprowadzone przez francuskie stowarzyszenie INTERCULTURA dotyczące integracji społecznej.

Dzięki tym zajęciom wszyscy się lepiej poznali i pojawiło się dużo nowych pomysłów na dalszą współpracę.

Tego samego dnia gospodarze zaprosili nas na wycieczkę z przewodnikiem po średniowiecznym miasteczku Dinan , w którym znajduje się szkoła biorąca udział w projekcie.

Miasteczko zachwyciło nas zabytkowymi domami, kościołami i uliczkami. Dowiedzieliśmy się dużo o jego bogatej historii. Podobna wycieczka będzie zorganizowana dla uczniów biorących udział w wymianie.

Mieliśmy również możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się z licznymi pracowniami zawodowymi.

Umożliwiono nam też uczestnictwo jako obserwatorom w zajęciach szkolnych /języki obce, matematyka, biologia/.

Dużo czasu spędziliśmy na omawianiu spraw organizacyjnych oraz zakresu obowiązków koordynatorów związanych z projektem. Prezentowane były poszczególne szkoły i miejscowości . Przygotowywana była dokumentacja pisemna i materiał video.

Uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia słynnego Mount Saint Michel / Wzgórza Świętego Michała / w Normandii połączonego z kontynentalną Francją groblą o długości 1800 metrów. Jest to najczęściej poza Paryżem odwiedzana atrakcja turystyczna Francji znajdująca się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.  To wyjątkowe miejsce jest nie tylko znane z malowniczo położonego  klasztoru, ale i z pływów morskich /do 14 metrów różnicy poziomów/.

Podczas wymiany  będzie również okazja odwiedzenia miasta St. Malo, historycznego francuskiego portu otoczonego murami. Słynie on z korsarzy , fortyfikacji oraz interesujących zabytków.

Odwiedziliśmy też malowniczą nadmorską miejscowość Erquy, gdzie znajduje się druga francuska szkoła biorąca udział w projekcie.

Zaproszono nas do Ratusza na uroczyste spotkanie z Burmistrzem miasta, Dyrektorem szkoły, nauczycielami i uczniami biorącymi udział w projekcie.

Był to tydzień pełen wrażeń i owocnej współpracy .