Innowacja językowo-przedmiotowa w 4c 😀W klasie 4c są prowadzone zajęcia z elementami języka angielskiego na historii i wf. 😀Stosowana metoda CLIL (nauczanie językowo-przedmiotowe) czyli łączenie elementów języka angielskiego z innymi przedmiotami dotyczy realizacji projektu europejskiego PO WER. 😀Uczniowie przygotowują i wykonują różne zadania w języku angielskim.