Zespół Promocji Zdrowia działający na terenie SP 35 ma na uwadze promocję zdrowego stylu życia, wczesne wykrywanie zaburzeń zdrowotnych oraz niekorzystnych czynników wpływających na potencjał zdrowotny dziecka.

W związku z powyższym dla uczniów klas VII zorganizowano na terenie szkoły warsztaty z profilaktyki uzależnień pt. KREATYWNA AGENCJA KREATYWNA, której celem było sprowokowanie młodzieży do dyskusji na temat szkodliwości marihuany i negatywnych skutków jej zażywania.