Fundatorami są Josef Vitek oraz Krzysztof Lehmann, którzy stanowią jednocześnie Zarząd Fundacji. W dniu 31 maja 2022 została powołana Rada Programowa Fundacji, której przewodniczącą została Pani Dyrektor Małgorzata Skwira. Wybrani zostali również członkowie: Natalia Dawidziuk-Świackiewicz, Krzysztof Szot, Leszek Szczepkowski, Robert Willich, Artur Lehmann oraz Robert Błażowski. Rolą GAS Olivia jest między innymi: prowadzenie działalności klubu sportowego oraz prowadzenie pozaszkolnej formy edukacji sportowej. Od nowego roku szkolnego Akademia zamierza zgłosić do rozgrywek hokeja na lodzie II drużynę żaka młodszego (roczniki 2012-2013) oraz 2 drużyny mini-hokeja (roczniki 2013-2014 - I dryżyna, roczniki 2014-1016 - II drużyna). W związku z tym zapraszamy rodziców dzieci z klas 0B, 1B, 2b i 3B na spotkanie w sprawie zgłoszenia dzieci do rozgrywek w przyszłym sezonie. Spotkanie odbędzie się w szkole w dniu 14 czerwca (wtorek) 2022 o godz. 17:30. Jednocześnie chcemy nadmienić, że GAS Olivia jest kontynuacją UKS Olivia 17.