Odbiór zaświadczeń przez Ósmoklasistów/Rodziców/Opiekunów w dniu 8 lipca 2022 r. w godz 8:00-14:00 w sekretariacie szkoły.