Zajęcia integracyjne oraz zdrowe nawyki były głównym tematem wirtualnych zajęć przeprowadzonych w czwartek, 20 maja, w ramach realizowanego przez nas projektu Erasmus+ Bez stresu do celu. W dwugodzinnym spotkaniu wzięli udział nasi partnerzy z Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Sprawdziliśmy co wiemy o naszych krajach robiąc plakaty i grając w quiz, oceniliśmy nasze nawyki pozwalające nam zachować zdrowie i sprawność fizyczną, przedstawiliśmy typowe dla naszych państw szkolne drugie śniadania, a grając w Name 5 przekonaliśmy się, że pewne wartości, przyzwyczajenia czy obserwacje są wspólne dla nas wszystkich. Wirtualnie bawiliśmy się dobrze, chociaż brakowało nam charakterystycznego dla naszych międzynarodowych spotkań rozgardiaszu czy mieszaniny języków.  Projekt, początkowo planowany na dwa lata został przedłużony na razie o rok, co być może pozwoli na ponowne podjęcie podróży i odwiedzenie naszych partnerów w krajach trochę cieplejszych niż nasz.