W ramach projektu Erasmus+ Morze na horyzoncie, którego celem jest uświadomienie sobie roli, jaką w życiu naszego miasta odgrywa Morze Bałtyckie, jaki wpływ ma ono na kształt i losy Gdańska i jak wielką odpowiedzialność ponosimy za jego stan, wykonaliśmy następujące zadania: 

- 15 must-see places in Tricity - Trójmiasto jako miasto nadmorskie – prezentacja - przewodnik przedstawiająca najważniejsze miejsca w Trójmieście i ich opis 

- Polskie wybrzeże – kolekcja Wakelet przedstawiająca krótkie charakterystyki miast leżących nad polskim brzegiem Morza Bałtyckiego 

- Śladami Odkrywców – stworzenie komiksów przedstawiających losy najsławniejszych odkrywców 

- Fauna mórz – książeczki Story Jumper przedstawiające opisy wyglądu i zwyczajów zwierząt żyjących w morzach 

 - Popularne i rzadkie gatunki żyjące w Morzu Bałtyckim – przygotowanie plakatu cyfrowego przedstawiającego gatunki ryb żyjących w naszym morzu, przyczyny spadku ich populacji i sposoby zapobiegania temu. 

W drugim półroczu planujemy przeprowadzenie mobilności wirtualnej, opracowanie legend morskich, zorganizowanie Dnia Morświna, przygotowanie słownika terminów morskich i analizę źródeł zanieczyszczeń zagrażających wodom morskim. Zostańcie z nami. Ahoj!